Carrer Pedraforca, 1-3 - 25280 Solsona (Lleida) 973 48 21 13

Corredissa fulles ocultes entre envans

Obertura total a l’exterior: amb la corredissa de fulla oculta entre envans, els fulles desapareixen en les parets i deixen el pas lliure gairebé al 100%.
D’1 a 2 fulles corredisses sobre 1 o 2 rails, fins 4,60 metres d’ample. Certificacions NF i Acotherm.
Fusteria fabricada a mida: relació qualitat / rendiment / preu excepcional.


Aïllament

• Estàndard d’aïllament tèrmic òptim
Uh 1,3 W / m² K + 0.50 + Scw TLw 62 % (doble vidre).
Uh 1,0 W / m² K + 0.40 + Scw TLw 55 % (triple vidre).
• Estanquitat a l’aire reforçada: classeA*4.
• Xassís monobloc, muntat i reglat de fàbrica.
• Zona d’ocultació del full amb aïllament i estanquitat de fàbrica, sense necessitat d’afegits en obra (accés als ancoratges de fixació sense desmuntar l’aïllant).

Disseny

• Disseny esvelt.
• Equilibri de masses.
• Zona d’ocultació del full accessible.
• Opció tirador extern.
• Manetes de disseny a triar (inclosa una maneta intuïtiva).
• 20 colors a triar.

Seguretat

• Opció vidre antirobatori classe P5A.
• Opció pany de seguretat de 3 punts.
• Opció pany exterior amb clau.
• Opció rail encastable adaptat al pas de minusvàlids.
• Sistema anti falsa maniobra.
• Sistema anti-aixecament.


Back to top