Carrer Pedraforca, 1-3 - 25280 Solsona (Lleida) 973 48 21 13

Blog

Prova d’estanqueïtat

Vam tenir la oportnitat de presenciar una prova d’estanqueïtat fa pocs dies. Consisteix en realizar una prova de control de qualitat en obres noves o obres antigues, es pot fer mitjançant aire o aigua.

Nosaltres vam comprobar la qualitat d’una obra nova fent-li el buit. Els resultats van ser un éxit.

Back to top